Dla kogo terapia EMDR

Metoda EMDR była głównie skierowana na leczenie stresu pourazowego PTSD, ale okazała się skuteczna w leczeniu:

- zaburzeń lękowych ( lęku uogólnionego )
- zaburzeń lękowych związanych z przeżywaniem traumy
- fobii, depresji, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych ( OCD )
- uzależnienie od substancji psychoaktywnych
- problemów z poczuciem własnej wartości
- kłopotach w koncentracji uwagi
- przy objawach somatycznych bez podstawy medycznej

<< Powrót