Badania nad skutecznością metody EMDR:

1) International Socjety for Traumatic Stress Studiess New York 2009- uznało EMDR jako skuteczne i empiryczne leczenie PTSD.

2) Wanders F., Serra M., & de Jongh A. 2008 EMDR jako terapia u dzieci z problemami z Poczuciem Własnej Wartości i Problemami Zachowania. Po zastosowaniu 4 sesji EMDR zaobserwowano znaczące pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci.

<< Powrót